Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelHeemstede

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

Goede Doelen

Met dank voor alle mooie spullen, winkelend publiek, uw giften en natuurlijk onze vrijwilligers (!) kunnen wij als Dorcas Heemstede belangrijke projecten steunen. Hieronder leest u over het drinkwaterproject in Tanzania dat wij steunen. Met het geld uit Heemstede worden waterpunten, waterleidingen en toiletgebouwen aangelegd

Waar
Babati-district in de Manyara-regio en Kongwa-district in de Dodoma-regio, Tanzania.

Waarom
Toegang tot water is beperkt in de Tanzaniaanse districten Babati en Kongwa. Inwoners van deze gebieden zijn grotendeels afhankelijk van oppervlaktewater uit rivieren en meren. Dit water is niet veilig en schoon genoeg voor menselijke consumptie; het is noodzakelijk om het water te koken voor gebruik. Daarnaast heeft ruim zeventig procent van de huishoudens geen (werkend) toilet en doet zijn behoefte buiten. Deze combinatie van factoren, opgeteld bij de gebrekkige kennis over hygiëne, leidt tot ziektes zoals diarree en allerlei huidaandoeningen. Ook verspillen vrouwen veel tijd en energie aan het halen van water. Meisjes en vrouwen hebben hierdoor hoge(re) gezondheidskosten, lage(re) productiviteit en slechte(re) schoolprestaties. Meisjes spijbelen vaker of blijven zelfs thuis, omdat er op de scholen geen veilige sanitaire voorzieningen zijn.

Doel van het project
Betere toegang tot schoon en veilig water en sanitatie en kennis van hygiëne.

Verder hebben we 2 opa’s en 2 oma’s van Adopt a Granny geadopteerd, hebben we 1 student geadopteerd en hebben we een financiële bijdrage geleverd aan de noodhulp die Dorcas levert voor vluchtelingen uit Syrië.

Op de landelijke website van Dorcas kunt u nog ook verder lezen over deze en nog veel meer belangrijke projecten.

 

 

Bijbehorende Foto's

5605e1394622704701
Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer