Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelHeemstede

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

Goede Doelen

Met dank voor alle mooie spullen, winkelend publiek, uw giften en natuurlijk onze vrijwilligers (!) kunnen wij als Dorcas Heemstede belangrijke projecten steunen. Onze winkel richt zich daarbij op water-, sanitatie- en scholingsprojecten in Tanzania. Zo is Dorcas Heemstede een belangrijke sponsor van het waterproject van Dorcas Aid International in het Babati- en Kongwa-district in Tanzania. Met het geld uit Heemstede zijn waterpunten, waterleidingen en toiletgebouwen aangelegd. 

Toegang tot water is beperkt in de Tanzaniaanse districten Babati en Kongwa. Inwoners van deze gebieden zijn grotendeels afhankelijk van oppervlaktewater uit rivieren en meren. Dit water is niet veilig en schoon genoeg voor menselijke consumptie; het is noodzakelijk om het water te koken voor gebruik. Daarnaast heeft ruim zeventig procent van de huishoudens geen (werkend) toilet en doet zijn behoefte buiten. Deze combinatie van factoren, opgeteld bij de gebrekkige kennis over hygiëne, leidt tot ziektes zoals diarree en allerlei huidaandoeningen. Ook verspillen vrouwen veel tijd en energie aan het halen van water. Meisjes en vrouwen hebben hierdoor hoge(re) gezondheidskosten, lage(re) productiviteit en slechte(re) schoolprestaties. Meisjes spijbelen vaker of blijven zelfs thuis, omdat er op de scholen geen veilige sanitaire voorzieningen zijn. Doel van dit project is betere toegang tot schoon water en sanitatie en kennis van hygiëne.

Andere projecten

Andere projecten idie Dorcas Heemstede met de opbrengst van de winkel in Tanzania ondersteunt zijn een gezondheidsprogramma voor de Masai en een beroepsopleiding voor jongeren in Olokii.

Al jarenlang steunen wij bovendien verschillende grannies (hulpbehoevende ouderen in Oost-Europa en Afrika) en studenten in Afrika. 

Op de landelijke website van Dorcas kunt u nog ook verder lezen over deze en nog veel meer belangrijke projecten.

 

 

Bijbehorende Foto's

5605e1394622704701
Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer